Protectia Muncii

 1. SECURITATEA SI SANATATE IN MUNCA (PROTECTIA MUNCI).
 2. PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR (PSI).
 3. EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI IMBOLNAVIRE PROFESIONALA.

 

Gama serviciilor noastre cuprinde :

 

 1. 1. SECURITATEA SI SANATATE IN MUNCA  (PROTECTIA MUNCII):
  1. Organizarea activitatii de securitate si sanatate in munca (protectia muncii), la nivelul angajatorului si la nivelul fiecarui loc de munca din organizatie;
  2. Pregatirea si instruirea lucratorilor:
  3. la angajare;
  4. la locul de munca;
  5. periodic;
  6. Verificare, prin teste, a cunostintelor dobandite in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
  7. Consultanta, privind metode si mijloace de propaganda, referitoare la securitatea si sanatatea in munca a lucratorilor;
  8. Asistenta la controalele efectuate de catre I.T.M., privind activitatea de securitate si sanatate in munca, dar si la cercetarea si intocmirea dosarului,  in cazul producerii accidentelor de munca;
  9. Completarea documentelor de protectie a muncii, conform Legii nr. 319/2006;
  10. Elaborarea de instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca, pentru toate locurile de munca;
  11. Consultanta privind autorizarea societatii din punct de vedere al protectiei muncii;
  12. Elaborarea documentatiilor privind modul de acordare: a echipamentului individual de protectie; a materialelor igenico-sanitare; a alimentatiei de protectie, in functie de riscurile si de conditiile de lucru (mediu toxic), stabilite in cadrul societatii;
  13. Verificarea instruirii la locul de munca si periodice;
  14. Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicităţii adecvate, pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite;
  15. Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul societatii;
  16. Elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie al societatii;
  17. Evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute la art. 101-107, din Legea nr.319/2006;
  18. Stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea, conform prevederilor Hotărârii Guvernului
  19. 971/2006, privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă;
  20. Evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
  21. Evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;
  22. Evidenţa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic;
  23. Informarea angajatorului, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie.

 

 1. PREVENIREA SI   STINGEREA   INCENDIILOR :
 1. Instructajul introductiv general:
 • sistemul de reglementari din domeniul situatiilor de urgenta;
 • indicativ, mijloace tehnice P.S.I., din dotarea societatii;
 • aspecte specifice privind situatiile de urgenta.
 1. Instructajul specific locului de munca:
 • cauze de incendiu de natura electrica;
 • aspecte specifice privind prevenirea incendiilor ;
 • masuri de prim ajutor.

 

 1. Instructajul periodic:
 • agenti pentru stingerea incendiilor;
 • observarea, anuntarea si interventia in caz de incendiu;
 • cauze de incendiu;
 • reguli de ordine interioara;
 • principii privind evacuarea persoanelor si autoturismelor;
 • elemente specifice privind organizarea pe locuri de munca;
 • caracterizarea carburantilor, din p.d.v. al pericolului de explozie si incendiu;
 • pericole specifice la si de la vecinatati;
 • sistemul de incalzire si masurile de protectie specifice;
 • masurile specifice de prevenire, pe timpul anotimpului friguros si perioadelor caniculare;
 • bligatii privind retelele urbane pentru interventii;
 • reglementarea lucrarilor cu foc deschis.

 

 1. EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI IMBOLNAVIRE PROFESIONALA.

Scopul evaluării nivelului de risc este de a oferi posibilitatea cunoaşterii situaţiei reale, de la fiecare loc de munca, din punct de vedere al securitatii muncii, pentru a se lua masurile de prevenire cele mai potrivite situaţiei date.

Metoda utilizata de noi permite ierarhizarea riscurilor, in funcţie de valoarea lor si alocarea eficienta a resurselor, destinate securitatii si sanatatii in munca.

Principiul metodei consta in :

 • identificarea factorilor de risc la locul de munca analizat;
 • stabilirea consecinţelor acţiunii riscurilor executantului, inclusiv gravitatea lor;
 • stabilirea probabilitatii de acţiune a riscului asupra executantului;
 • atribuirea nivelului de risc, in funcţie de gravitatea si probabilitatea consecinţelor factorilor de risc;
 • cuantificarea si ierarhizarea riscurilor.

Baza principiului de evaluare a riscurilor consta in luarea, in considerare, a doi parametrii: frecventa producerii accidentelor si gravitatea consecinţei maxime previzibile (principii incluse si in standardele europene).

Durata efectuarii evaluarii de risc este de maxim 30 zile;.

Evaluarea riscurilor de accidente si imbolnaviri profesionale se face pentru fiecare loc de munca (angajati care sunt expusi la acelasi risc avand activitati similare sau apropiate).